حنیف شیخ عبدالکریم-Hanif sheikhabdolkarim
Contact me
My Profile
Blog Author(s) حنیف شیخ عبدالکریم-Hanif sheikhabdolkarim
Previous Months Home Archive ۱۳٩٠/۱۱/۸ ۱۳٩٠/۱/٢٧ ۱۳۸٩/۱٢/۱٤ ۱۳۸٩/۱٢/٧ ۱۳۸٩/۱۱/٢۳ More ...
      فن آوری اطلاعات و مدیریت -- ICT (ICT -Managment-High Tech)
برنامه نویسی فکس تحت ویندوز Fax Programming

مایکروسافت از ویندوزXP خود ،سرویس جدیدی برای ایجاد کلیه امکانات یک ماشین فکس را در سیستمهای عامل خود قرار داد.ٌWin Fax-Fax Server-Role امکانات بینظیری را برای ارسال و دریافت فکس فراهم می آورد .که با راه اندازی آسان آن برای هر کار بری این امکان را فراهم می سازد . مایکروسافت در سرویس فکی خود امکان ارسال مستقیم فکس را به یک SMTP نیز فراهم می سازد.تمام رازهای برنامه نویسی برای فکس تحت سرویس فکس مایکروسافت در توابع داخلی آن نهفته است و بدلیل عدم تطابق ورژن و استفاده کاراتر از آنها ما آخرین ورژن از این توابع که بر روی ویندوز ٢٠٠٨ سرور و ٧ قابل اجرا می باشد را مورد بررسی قرار میدهیم.قابل ذکر است که منابع در رابطه با برنامه نویسی فکس بسیار کم بوده و این وبلاگ برای اولیم بار به این موضوع به طور جامع می پردازد....ادامه دارد...Link
Recent Posts استفاده از تکنیکهای داده کاوی در سیستمهای لجستیکی روشهای کشف دانش از سیستمهای عملیاتی سازمانها ، استفاده از تکنیکهای داده کاوی آشنایی با استانداردهای مدیریت اطلاعات Cobit،ITIL،CMMI... IT service management Chaos theory تئوری هرج و مرج ۱۸ راه آزاد برای ذخیره هر نوع ویدئویی از اینترنت خلاصی از شر سایت های تبلیغاتی با کمک آقای گوگل و یک کلیک ساده گروه Qtel سرویس جدید سلامت و بهداشت موبایل معرفی می کند دیوار آتش و نحوه عملکرد آن Google crisis response
My Tags hanif sheikhabdolakrim (۱٢) فن آوری اطلاعات (٤) iran (٢) موبایل (٢) google (٢) داده کاوی (٢) itil (٢) managment and ict (٢) خدمات دولت الکترونیک (٢) ایران فن آوری اطلاعات (٢) it service management (٢) information technology (٢) codeplex (٢) net (۱) cobit (۱) سازمان های هوشمند (۱) logistic (۱) chilee (۱) دیواره آتش (۱) ذخیره هر نوع ویدئویی از اینترنت (۱) حنیف شیخ عبدالکریم (۱) india-chaos theory (۱) enterprise application (۱) پروژه های متن باز (۱) ajax control toolkit (۱) json (۱) web application (۱) datajs (۱) business processes (۱) programming (۱) firewall (۱) data mining (۱) net framework (۱) knowledge management (۱) هوش تجاری (۱) aspnet (۱) اپراتور سوم (۱) گوگل (۱) مایکروسافت (۱) اتاق بازرگانی (۱) دولت (۱) تحریم (۱) مدیریت دانش (۱) microsoft (۱)
My Friends نرم افزارهای Enterprise مایکروسافت asp.net http://www.codeproject.com/ باشگاه مدیران و متخصصان My Pardis